Advokátní kancelář

Mgr. Dana Růžičková

v advokacii od roku 1999

Advokátní kancelář

Mgr. Dana Růžičková

v advokacii od roku 1999

01 NAŠE SLUŽBY

01
NAŠE SLUŽBY

02 NÁŠ TÝM JE TU PRO VÁS

02
NÁŠ TÝM JE TU PRO VÁS

Advokátní kancelář
Tábor

Daňová a účetní
kancelář Tábor s.r.o.

Mgr. Dana Růžičková

Advokátka

Ivana Chmelová

Účetní

Bc. Michaela Baláž Folbergerová, DiS.

Účetní

Šárka Balounová, DiS. 

Účetní

Kamila Javorská

Účetní

03 S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

03
S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

Advokátní kancelář Tábor

Právní konzultace, poradenství a zastupování v oblastech:

• občanského práva
• rodinného práva
• práva k nemovitostem
• bytového práva
• korporátního práva
• finančního práva
• pracovního práva
• insolvenčního práva
• trestního práva

daňová A ÚČETNÍ kancelář Tábor s.r.o.

Poskytování služeb v oblastech:

• vedení účetnictví
• vedení daňové evidence
• vedení jednoduchého účetnictví
• zpracování mezd
• vedení personalistiky
• zpracování přiznání k DPFO a k DPPO
• zpracování přiznání k daním z nabytí a z nemovitostí
• zpracování přiznání k dani silniční
• poradenství
• zastupování na úřadech

Advokátní kancelář
Daňová a účetní kancelář

Smetanova 662/5
390 02 Tábor

777 146 912
381 252 285

www.ruzickovaadvokacie.cz