Advokátní kancelář

Advokátní
kancelář

01 S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

01
S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

Seznam nabízených služeb:

Právní konzultace, poradenství a zastupování v oblastech:

• občanského práva
• rodinného práva
• práva k nemovitostem
• bytového práva
• korporátního práva
• finančního práva
• pracovního práva
• insolvenčního práva
• trestního práva

spolupráce s DAS, KDP ČR

Cena:

• Dle vyhl. č. 177/1996 Sb.
• Dle dohody

Advokátní kanelář:

IČ: 40727106
DIČ: CZ6955041236
Plátce DPH

Zapsána u České advokátní komory v Praze pod ev.č. 04737

Předmět činnosti: výkon advokacie

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Advokátní kancelář
Daňová a účetní kancelář

Smetanova 662/5
390 02 Tábor

777 146 912
381 252 285

www.ruzickovaadvokacie.cz