Ochrana osobních údajů

  1. Společnost Zest Brand Group s.r.o., se sídlem Chýnovská 148, Tábor – Měšice, 39156, IČ: 08360685, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29051 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
    – jméno a příjmení
    – emailovou adresu
    – telefon
  1. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány společností Zest Brand Group s.r.o. nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Zest Brand Group s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

4. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Advokátní kancelář
Daňová a účetní kancelář

Smetanova 662/5
390 02 Tábor

777 146 912
381 252 285

www.ruzickovaadvokacie.cz